0887 247 699

Жилищна сграда в кв. Модерно предградие, ул. Босилеград №6

Жилищна сграда в кв. Модерно предградие, ул. Босилеград №6

Жилищна сграда в кв. Модерно предградие, ул. Босилеград №6

  • On август 13, 2021

Модерно предградие

В сградата има 16 апартамента и 1 ателие. Развита е на 5 надпартерни етажа и е разположена на калкан със съседната сграда по ул.”Босилеград” и на 3,00 м отстояние от регулационната линия на ул.”Цариброд”. В сградата има проектирани 9 паркоместа и 10 гаража.

Строителната конструкция е стоманобетонова, скелетно – безгредова с носещи колони, шайби и плочи. Покривът е трискатен. Фасадите са изпълнени с бяла и цветна минерална мазилка.

РЗП на обекта е 1212,75 кв.м