0887 247 699

Жилищна сграда в район Сердика

Жилищна сграда в район Сердика

Жилищна сграда в район Сердика

  • On август 13, 2021

Жилищна сграда с две подземни нива (Г+7+А); Външно топлозахранване и абонатна станция; Външно електрозахранване и оборудване на нов трафопост в гр. София, р-н Сердика, ул. “Родопи” 68;

Застроена площ: 485,77 кв.м.

Разгъната застроена площ: 4 710,73 кв.м.

Сградата е разработена на 12 нива, два сутеренни, партер, два офисни етажа, трети етаж, три типови етажа, седми етаж, терасовиден и подпокривен етаж.

Част от фасадата е изпълнена с метална обшивка Etalbond и минерална мазилка.