0887 247 699

Жилищна сграда М+4+А

Жилищна сграда М+4+А

Жилищна сграда М+4+А

  • On август 13, 2021

Жилищната сграда е разположена на ъгъла на ул. “Дунав” и ул. “Родопи” в гр. София, р-н Сердика.

Застроена площ: 331,00 кв.м.

Разгъната застроена площ: 2078,36 кв.м.

Сградата е развита на осем нива с подземен гараж за автомобили, складови помещения към апартаменти, трафопост и абонатна станция.

Фасадата е изпълнена от минерална мазилка.