0887 247 699

Надстройка с два етажа и преработка на “офис-сграда”

Надстройка с два етажа и преработка на “офис-сграда”

Надстройка с два етажа и преработка на “офис-сграда”

  • On август 13, 2021

Сградата се намира в гр. София, кв. Иван Вазов.

Застроена площ: 107,40 кв.м.

Разгъната застроена площ: 484,65 кв.м.

Характерът на застрояването е нискоетажно с височина на кота корниз до 10 м. В тази височина са развити съществуващо партерно ниво и два офисни етажа.