0887 247 699

Преустройство-надстройка на съществуваща вилна сграда

Преустройство-надстройка на съществуваща вилна сграда

Преустройство-надстройка на съществуваща вилна сграда

  • On август 13, 2021

Съществуваща монолитна сграда се преустройва със самостоятелен подход откъм двора, цялостно изграждане на жилищен етаж и ново покривно покритие.

Предвидено е разширяване на площта чрез еркери и проектиране на нова стълбищна клетка.

Строителното изпълнение е монолитно, покривната конструкция е дървена с четирискатен покрив и покритие с керемиди.

Фасадите са с реден камък в приземно ниво и едропръскана вароциментова мазилка, декоративно обработени дървени детайли.

Застроена площ: 328,2 кв.м.