0887 247 699

Четириетажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

Четириетажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

Четириетажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

  • On август 13, 2021

Сградата се намира в гр. София, р-н Сердика, ул. “Софроний Врачански” 115.

Сградата е предвидена на калкани на север и юг и дълбочина на застрояване 16м. Входът на жилищните етажи е откъм улицата. С директен достъп към улицата в партера на сградата се разполага трафопост.

В двора на сградата са предвидени паркоместа, а в рамките на партера, в вход откъм двора се разполага гараж за три автомобила. До сутеренното ниво паркинг отвежда автомобилен асансьор. В сутерена на сградата са предвидени паркоместа. В жилищните етажи са разположени по четири апартамента.

Покривът на сградата е плосък с вътрешно отводняване. Фасадите се изпълняват с бяла и цветна минерална мазилка.