0887 247 699

Жилищна сграда с апартаменти и гаражи в гр. София – кв. Надежда II на ул. Св. Климент №58

Жилищна сграда с апартаменти и гаражи в гр. София – кв. Надежда II на ул. Св. Климент №58

Жилищна сграда с апартаменти и гаражи в гр. София – кв. Надежда II на ул. Св. Климент №58

  • On август 16, 2021

Сградата се намира в гр. София, кв.Надежда II

Сградата се състои от подземно ниво и 6 надземни нива
Осигурена е комуникация във вертикално и хоризонтално направление, самостоятелен достъп до всяко жилище / ателие. Складови помещения са в подземната част на сградата.
Като вертикална комуникация са предвидени стълбище, отделено в отделна клетка и асансьор с автоматични врати, подбран, в съответствие с Норми за избор на асансьори при проектиране на жилищни. Предвидени са шест спирки, без спирка на ниво сутерен и подпокривен етаж. Стълбищните рамена са с ширина от 120 см.Стълбищната клетка има естествено странично осветление.
В подземния етаж са разположени 12 склада /мазета/.

Предвидени са 5 гаража и 6 паркоместа за автомобили на ниво терен.
Сградата се състои от общо от 10 обекта – жилища.
Конструктивната система на сградата е масивна, монолитна, скелетно –гредова, в определени участъци скелетно-безгредова , с носещи стомано бетонни. колони и диафрагми. Фундира се на обща фундаментна плоча. Външните и вътрешни ограждащи зидове са съответно 25 и 12,5 сантиметрови от „ИТОНГ”.
Фасадните плътни части са със завършек от цветна мазилка, покриваща топлоизолационната система, положена върху зидарията от газобетон.
Прозоречните отвори по фасадите са решени с петкамерна PVC догрма със стъклопакет с ниска и висока емисия на стъклото (К-стъкло и 4 сезона). Парапетните системи са със стоманобетонова конструкция.

Купете имоти в този обект