0887 247 699

НОВ ПРОЕКТНА УЛ. ТИМОК

НОВ ПРОЕКТНА УЛ. ТИМОК

НОВ ПРОЕКТНА УЛ. ТИМОК

  • On септември 4, 2021

САНИРУМ стартира нов проект в гр. София на ул. Тимок

Проекта се намира на етап разработка на Технически проект.