0887 247 699

СГРАДАТА НА УЛ. СВ. КЛИМЕНТ 58 ИМА ВЪВОД В ЕКСЛПОАТАЦИЯ.

СГРАДАТА НА УЛ. СВ. КЛИМЕНТ 58 ИМА ВЪВОД В ЕКСЛПОАТАЦИЯ.

СГРАДАТА НА УЛ. СВ. КЛИМЕНТ 58 ИМА ВЪВОД В ЕКСЛПОАТАЦИЯ.

  • On септември 21, 2021

Сградата на ул. св. Климент 58 има въвод в екслпоатация.

Индивидуалните партиди за доставка на Вода и Електрическа енергия са налични.

Насрочено е Общо събрание на ЕС на 24.10.2021г. 17:00 часа.

Владението на имотите е предаден на собствниците.