0887 247 699

Нов проект в гр. София, кв. Модерно предградие

Нов проект в гр. София, кв. Модерно предградие

Нов проект в гр. София, кв. Модерно предградие

  • On юни 9, 2022

Санирум ЕООД стартира нов проект в гр. София на кръстовището на ул. Вълчо Георгиев и ул. Виткова Ливада в кв. Модерно предградие. Приключени са проектните дейности.

В края на месец май 2022г проектната документация заедно с доклада за съответствие е внсена в общинската администрация, одобрена е и е заплатена съответната такса.

Очаква се издаване разрешение за строеж, което да влезе в сила до краяна месец юни 2022г.

Строителните дейности се планира да стартират в началото на месец август 2022г.