0887 247 699

НОВ ПРОЕКТНА УЛ. ТИМОК

НОВ ПРОЕКТНА УЛ. ТИМОК

НОВ ПРОЕКТНА УЛ. ТИМОК

  • On април 25, 2023

Стартиран нов проект в гр. София на ул. Тимок 32

Проектната документация в етап Идееен проект с искане на разрешение за строеж е входирана в общинската администрация в края на месец май 2022г. Налични е разрешение за строеж от първата половина на 2023г. В момента текат процесите по изработка на техническата фаза на проектната документация.

В ход са и юридическите процедури с Учредителите.

Налице е подготовка за строителството на сградата. След прикллючване на нотариал;ното производство, строителните процеси ще започнат.